Zeneismeret tanszak

Kép 1.

A szolfézs tantárgy célja a hangszertanulás segítése, a növendékek zenei képességeinek (pl.: hallás, ritmuskészség, kottaírás stb.) fejlesztése. Szolfézsórán a gyerekek a hangszertanuláshoz kapcsolódó elméleti ismereteket gyakorolják, dalokat, zenei szemelvényeket énekelnek, dolgoznak fel, melyek során a zenei érzékük és stílusérzékük is fejlődik. Az alapfok hatodik évfolyamának elvégzése után – a hangszeres főtárgyhoz hasonlóan – a továbbképző hetedik évfolyamba lépés feltétele az alapvizsga letétele, majd a továbbképző tizedik évfolyam elvégzése után művészeti záróvizsga tehető.

Az alapfok negyedik évfolyamának elvégzése után szolfézs helyett – megfelelő létszám esetén – lehetőség van zeneirodalom, vagy zeneelmélet tantárgy tanulására is. Zeneirodalom órán a zenetörténet főbb korszakaival ismerkednek meg a tanulók, az adott korszak legjelentősebb zeneszerzőinek művein keresztül. Zeneelmélet órán pedig a klasszikus összhangzattan alapjaival foglalkoznak.

Zeneiskolánkban a zenei pályán továbbtanulni szándékozó növendékek szolfézs-zeneelmélet felvételire való felkészítésére is van lehetőség.

Szolf Ö
Szolfézscsoport – Örkény
Szolf. ÚH
Szolfézscsoport – Újhartyán

 

 

 

 

 

 

A zeneismeret tanszak tanárai:

  • Bartha Zsuzsanna – szolfézs, zeneirodalom (Örkény)
  • Mándi Hedvig – szolfézs, zeneirodalom (Inárcs, Újhartyán)
  • Zsótér Gabriella Ibolya – szolfézs, zeneirodalom, kórus (Örkény, Hernád, Táborfalva, Újlengyel)